ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนประชาหรรษา ซอย 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


6 ก.ค. 2561 | 59