ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น