ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว)


28 ก.ย. 2561 | 120