สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


4 ต.ค. 2561 | 351