คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร