สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ขอความร่วมมือจำกัดพื้นที่สุนัข – แมว และสัตว์อื่นๆ จำกัดพื้นที่ และดูแลความเรียบร้อยของสัตว์ระหว่างกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”


7 ธ.ค. 2561 | 113


ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการจำกัดพื้นที่และดูแลความเรียบร้อยของสัตว์ระหว่างจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมคม 2561 โดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด การปั่นจักรยาน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดพื้นที่และดูแลความเรียบร้อยของสัตว์ระหว่างจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง โปรดจำกัดพื้นที่และดูแลความเรียบร้อยของสัตว์ เช่น สุนัข-แมว และสัตว์อื่นๆ ที่จะทำให้เกิดอันตราย หรือรบกวนขบวนจักรยาน และผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดและตอลดเส้นทางการปั่นจักรยาน