การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญ สำหรับหลวง (น.ส.ล.) ในพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


7 ธ.ค. 2561 | 71