เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562


20 ธ.ค. 2561 | 187


    เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06:00 เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้ดำรงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับคำอวยพรจากเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง

    กำหนดการ การจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

    วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

เวลา 05.00 น.- เจ้าหน้าที่นำรถยนต์โดยสารพร้อมกัน ณ หลังสถานีจอดรถไฟฟ้า อบจ.กพ. เพื่อนำรถยนต์โดยสารไปรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรตามที่ได้รับมอบหมาย        จำนวน 256 รูป

เวลา 05.30 น.- รับพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ (วัดกำแพงเพชร, สำนักสงฆ์เทพบุบผาราม, วัดพิกุลทอง, วัดบาง, วัดเสด็จ, วัดคูยาง, วัดนาควัชรโสภณ, วัดบ่อสามแสน,    วัดศรีโยธิน,วัดพระบรมธาตุ วัดหนองปลิง วัดเขาพระและวัดบ่อเงิน) พร้อมรอส่งพระ ณ บริเวณในลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฯ

เวลา 06.00 น.- พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จำนวน 256 รูป ถึงบริเวณปะรำพิธีบริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน พนักงานเทศบาลฯ ถวายภัตตาหารเช้า      (ข้าวต้ม กาแฟ ฯลฯ) แด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีกรกล่าวนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าอาวาสตามลำดับชั้นรวม 9 รูป ประกอบพิธีสงฆ์

เวลา 07.00 น.- นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีฯ มาถึงปะรำพิธี

- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรกล่าวอาราธนาศีล

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนรับศีลจากพระภิกษุสงฆ์

- พิธีกรกล่าวคำถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรม

- เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้มีเกียรติถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

- พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา ให้ศีลให้พร

- พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ข้าราชการ และ ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ประชาชน

เวลา 07.630 น.- พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

- ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา

- เสร็จพิธี

*** หมายเหตุ : การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือเสื้อลายดอก : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม