การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562)


26 ธ.ค. 2561 | 580