สรุปผลการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


26 ธ.ค. 2561 | 521