เทศบาลเมืองกำแพงเพชรงดการเก็บค่าบริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 19.30 น.


10 ม.ค. 2562 | 254