ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว เนื่องจากระบบโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง