เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น “ชากังราวว่าวไทย” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562