ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีเลือกตั้ง (ส.ส. 1/3) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562


25 ก.พ. 2562 | 540