ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 (วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 และวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 – 24 มีนาคม 2562)


15 มี.ค. 2562 | 75