ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562


21 มี.ค. 2562 | 105