ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)