ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์สีขาว ร่วมใจใส่ชุดไทย ก่อเจดีย์ทรายนำ้ไหลยิ่งใหญ่พวงมโหตร วันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เกาะกลางแม่น้ำปิง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


28 มี.ค. 2562 | 102