แจ้งการปิดการจราจรในถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ณ บ่อสามแสน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


3 เม.ย. 2562 | 298    ????แจ้งการปิดการจราจรในถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อสามแสน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

⛔️แจ้งการปิดการจราจร บนถนนต่อไปนี้⛔️

ห้ามรถทุกชนิดเดินถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตั้งแต่ แยกสะพานข้ามคลองชลประทานท่อทองแดง (หน้า รร.อนุบาลสมฤดี) ถึง สี่แยกสัญญาณไฟจราจรศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จนกว่าจะเสร็จวิ้นภารกิจ

ห้ามรถทุกชนิดเดินถนนราชดำเนิน 1 ตั้งแต่ บ่อสามแสน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถึง สี่แยกสัญญาณไฟจราจรวัดบาง ถนนเจริญสุข ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จนกว่าจะเสร็จวิ้นภารกิจ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ห้ามรถทุกชนิดเดินถนนเจริญสุขตั้งแต่ สี่แยกสัญญาณไฟจราจรวัดบาง ถึง สี่แยกสัญญาณไฟจราจรร้านทองกิติ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ตั้งแต่เวลา 10.00

ห้ามรถทุกชนิดเดินถนนวิจิตร 2 สี่แยกสัญญาณไฟจราจรร้านทองกิติ ถึง สามแยกสัญญาณไฟจราจรแยกวัดคูยาง ในวันที่ 6 เมษายน 2562 จนกว่าจะเสร็จวิ้นภารกิจ ตั้งแต่เวลา 10.00

โดยแนะนำทางเลี่ยงสำหรับประชาชน ดังนี้ เส้นทางจากจังหวัดสุโขทัย ไปยังจังหวัดตาก,พิจิตร,นครสวรรค์ ให้เข้าตัวเมืองกำแพงเพชร โดยใช้ถนนสายเลี่ยงเมือง สี่แยกลำมะโกรก ถนนชากรังราว เส้นทางจากตัวเมือง ไปยังจังหวัดสุโขทัย พรานกระต่าย ให้ใช้ถนนเทศา 2 สหกรณ์ครู บ้านหนองปลิง เลี้ยวขวาบริเวณอนามัยหนองปลิง เพื่อไปยังซอยข้างสำนักงาน TOT ต่อไป ด้วยความปรารถนาดี จากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร 055-773-237