รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


3 เม.ย. 2562 | 167    รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


     พร้อมกันนี้ขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ