ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


9 เม.ย. 2562 | 114