ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสิริจิต (ช่วงสามแยกถนนราษฏรร่วมใจ-หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)