จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


29 เม.ย. 2562 | 127    ด้วยสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกำแพงเพชร ร่วมกันประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนี้

1. เชิญชวนประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามสถานที่ราชการ ส่วนราชการ หน่วยงาน อาคารบ้านเรือน โดยขนาดที่มีความเหมาะสมสวยงาม คือ ขนาด 120 เซนติเมตร X 80 เซนติเมตร

2. เชิญชวนประดับผ้าสีเหลือง – สีขาว ตามสถานที่ราชการ ส่วนราชการ หน่วยงาน อาคารบ้านเรือน โดยประดับผ้าสีเหลืองอยู่ด้านบน – ผ้าสีขาวอยู่ด้านล่าง

3. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ภาพพระราชทาน)

    ได้ที่เว็บไซด์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th