ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนวังคาง ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)