ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน)