ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)