สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562