สรุปการส่งบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2561