กำหนดการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง และบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


4 ก.ค. 2562 | 221