การดำเนินการดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


23 ก.ค. 2562 | 43