จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


6 ส.ค. 2562 | 126


จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เพื่อเป็นการถวายความจงรัก ภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมีรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)

เวลา 07.30 น. พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)

เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)

จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกันนี้ ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน