การรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562


6 ส.ค. 2562 | 214


จังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนดจักงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งาองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยขอให้ จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งมีคุณสมบัตรตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด จำนวน 2 คน ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยขอให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ส่งใบสมัคร / ข้อมูล / หลักฐานในจังหวัดกำแพงเพชรภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย กองการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้โปรดทราบ หากท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้ส่งใบสมัคร / ข้อมูล / หลักฐาน ให้กับกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 3 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจัดส่งให้จังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-718200 ต่อ 314