ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562