ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562