การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.


26 ส.ค. 2562 | 152