กำหนดการ กติกาและหลักเกณฑ์ แผนที่เดิน-วิ่ง มินิฮาล์มาราธอนเฉลิมรพะเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน