ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562