ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน เมรุ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)