ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ - นางนพมาศจำแลง ประจำปี 2562