ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562