ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ดันดิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)