ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562