ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 12 ถึง 13 ธันวาคม 2562


3 ธ.ค. 2562 | 196