ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค และจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง