ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะ รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ขนาด 8 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)