ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


18 ธ.ค. 2562 | 78