ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563)


24 ธ.ค. 2562 | 113