ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ