ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)