ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว)


6 ก.พ. 2563 | 96